Ontmoet Bunny, de hond die kan “praten”

Bunny is een "pratende" hond die uiteraard niet echt praat maar communiceert via een bord met knoppen. Vanop jonge leeftijd leerde ze communiceren met een AAC-bord.

Elke knop staat voor een woord of een uitdrukking en zo kan Bunny communiceren met haar baasje. Bunny kan bijvoorbeeld "Bunny wil naar park" zeggen en kan ook antwoorden op vragen. Als je haar 's avonds bijvoorbeeld vraagt wanneer ze naar het park is geweest, antwoordt ze "vanmorgen".

Het is niet zomaar wat spielerei of trucage want Bunny neemt deel aan het project "Hunger For Words". Dit project onderzoekt in welke mate honden taal begrijpen, in welke mate ze behoeften kunnen uitdrukken, of ze abstracte zaken begrijpen en hoe ze taal kunnen gebruiken om te communiceren.

Geheel nieuw is het project bovendien niet. Zo hadden de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs een hondenschool, de Tier-Sprechschule ASRA, waar ze honden leerden spreken. Zij werkten niet met woorden, maar met letters waarmee honden woorden konden vormen.

Hoewel het aantal woorden dat een hond kan leren beperkt is – Bunny kent er zo'n 70 – leverde het project al goede resultaten op. Zo kunnen honden goed uitdrukken wat hun behoeften zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld vertellen dat ze dorst hebben, dat ze water willen drinken of dat ze willen wandelen. Wat ze zeggen, is echter een vertaling van wat ze in hun eigen hondentaal denken. Als Bunny de kat van de buren hoort, "zegt" ze dat dus niet op een manier zoals wij dat zouden doen. In de plaats daarvan "zegt" ze zinnen als "geluid help mama vriend buiten". En als je Bunny vraagt wanneer ze wil wandelen, antwoordt ze "binnenkort, vandaag, morgen".

In welke mate honden in staat zijn om te communiceren over abstractere zaken zoals tijd en ruimte kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. Volgens de onderzoekers moet er eerst voldoende data voorhanden zijn. Ze halen aan dat het risico te groot is dat we vooral zullen zien wat we er willen in zien.

Wie Bunny in de tussentijd aan het werk wil horen, kan haar alvast volgen op TikTok.

Comments are closed.